ცარიელია

უახლესი პროდუქტები

  • iPhone
  • Android
  • კომპიუტერული ტექნიკა
SELECT prd.`id`, prd.`product_id`, prd.`title`, prd.`slug`, prd.`cat_id`, prd.`option_value_ids`, prd.`date_str`, prd.`product_type`, prd.`bid_step`, prd.`auction_interval`, prd.`auction_interval` - ((UNIX_TIMESTAMP() - prd.`date_str`) MOD prd.`auction_interval`) as next_decrease, prd.`first_price`, prd.`last_price`, prd.`feature_value_ids`, prdi.`option_value_ids`, prdi.`img_url` FROM `products` prd LEFT JOIN `product_imgs` prdi ON prd.`product_id` = prdi.`product_id` AND prd.`option_value_ids` = prdi.`option_value_ids` WHERE `lang_id`='1' AND (`featured_product`='0' OR `featured_product`!='' OR `featured_product` IS NOT NULL) AND ( (`cat_id` LIKE '%-83-%' OR `cat_id` LIKE '%-192-%' OR `cat_id` LIKE '%-203-%' OR `cat_id` LIKE '%-204-%' OR `cat_id` LIKE '%-205-%' OR `cat_id` LIKE '%-206-%' OR `cat_id` LIKE '%-208-%' OR `cat_id` LIKE '%-164-%' OR `cat_id` LIKE '%-165-%' OR `cat_id` LIKE '%-188-%' OR `cat_id` LIKE '%-166-%' OR `cat_id` LIKE '%-167-%' OR `cat_id` LIKE '%-169-%' OR `cat_id` LIKE '%-170-%' OR `cat_id` LIKE '%-172-%' OR `cat_id` LIKE '%-168-%' OR `cat_id` LIKE '%-171-%' OR `cat_id` LIKE '%-191-%' OR `cat_id` LIKE '%-190-%' OR `cat_id` LIKE '%-189-%')) AND !(`cat_id` LIKE '%-164-%') GROUP BY prd.`product_id` LIMIT 30
SELECT prd.`id`, prd.`product_id`, prd.`title`, prd.`slug`, prd.`cat_id`, prd.`option_value_ids`, prd.`date_str`, prd.`product_type`, prd.`bid_step`, prd.`auction_interval`, prd.`auction_interval` - ((UNIX_TIMESTAMP() - prd.`date_str`) MOD prd.`auction_interval`) as next_decrease, prd.`first_price`, prd.`last_price`, prd.`feature_value_ids`, prdi.`option_value_ids`, prdi.`img_url` FROM `products` prd LEFT JOIN `product_imgs` prdi ON prd.`product_id` = prdi.`product_id` AND prd.`option_value_ids` = prdi.`option_value_ids` WHERE `lang_id`='1' AND (`featured_product`='0' OR `featured_product`!='' OR `featured_product` IS NOT NULL) AND ( (`cat_id` LIKE '%-40-%' OR `cat_id` LIKE '%-14-%' OR `cat_id` LIKE '%-16-%' OR `cat_id` LIKE '%-178-%' OR `cat_id` LIKE '%-32-%' OR `cat_id` LIKE '%-17-%' OR `cat_id` LIKE '%-23-%' OR `cat_id` LIKE '%-46-%' OR `cat_id` LIKE '%-69-%' OR `cat_id` LIKE '%-61-%' OR `cat_id` LIKE '%-62-%' OR `cat_id` LIKE '%-58-%' OR `cat_id` LIKE '%-18-%')) AND !(`cat_id` LIKE '%-164-%') GROUP BY prd.`product_id` LIMIT 30